ذخیره۱

ذخیره۱

  ۵۰۰ سوال شاداب سازی سوالات اصلی برنامه ریزی عملیاتی سوالات اصلی خلاقیت نوآوری سوالات اصلی مدیریت ارتباطات سوالات اصلی نظارت و راهنمایی سوالات رهبری آموزشی سوالات_مدیریت_مشارکتی_در_سطح_مدیر       ——————- سوالات دانلودسوالات مرحله۲ دانلودسوالات اصلی مرحله دوتربیت درپرتوعبادت ۳۰۰soal-etlat ۳۴۰soal_hosh ۶۴۰soal_etlat_ahkam ۱۳۹۴_۱۳۹۶-۴۰۰sal_hosh_etlat ۱۵۴۰soal-etlat_ahkam (1) etlat1397 ghanon_asasi hoosh1397 hosh_52 soal jozva_ghanon_soalt jozve_etlat konkor riazi 76-97

دانلود  اپلیکشن تربیت  در پرتو  عبادت

دانلود اپلیکشن تربیت در پرتو عبادت

قابل توجه فرهنگیان اپلیکشن پرتو درعبادت نسخه۱۱ سوالات فصل یک ضمن خدمت تربیت درپرتو عبادت  برای نصب کلیک کنید برای دسترسی به سوالات و محتوا اپلیکشن نسخه شماره ۱۱ پرتو در عبادت کتاب( شهید مطهری) دانلود ونصب کنید