ذخیره۱

ذخیره۱

  ۵۰۰ سوال شاداب سازی سوالات اصلی برنامه ریزی عملیاتی سوالات اصلی خلاقیت نوآوری سوالات اصلی مدیریت ارتباطات سوالات اصلی نظارت و راهنمایی سوالات رهبری آموزشی سوالات_مدیریت_مشارکتی_در_سطح_مدیر       ——————- سوالات [...]

دانلود  اپلیکشن تربیت  در پرتو  عبادت

دانلود اپلیکشن تربیت در پرتو عبادت

قابل توجه فرهنگیان اپلیکشن پرتو درعبادت نسخه۱۱ سوالات فصل یک ضمن خدمت تربیت درپرتو عبادت  برای نصب کلیک کنید برای دسترسی به سوالات و محتوا اپلیکشن نسخه شماره ۱۱ پرتو در عبادت کتاب( شهید مطهری) دانلود ونصب کنید