تحلیل

معرفی   سهم  غگل

غگل از گروه غذایی می باشد  با توجه به افزایش سرمایه کمتر از ۱ سال گپ خودش پر خواهد کرد. گرچه این سهم مدتی در حال درجا زدن هست  به زودی رشد شارپی خودش شروع خواهد کرد در قیمت ۱۰۰۰ تومان بخرید  تا ۶ ماه ۵ برابر تا ۱۲ ماه ۸برایر خواهد شد خط مقاومت در شکل زیر  روی رنگ سفید علامت زده شده

 

این سهم با توجه به نوسانهای دارد برای بلند مت برای خرید توصیه می شه و تا  ۸برابر خواهد شد

 

 

تحلیل دوم  غگل

 

 

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی